Μπαταρία 12V

Η μπαταρία 12 V τροφοδοτεί το κύριο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ωστόσο, η μπαταρία υψηλής τάσης χρησιμοποιείται όταν το αυτοκίνητο λειτουργεί με το ηλεκτρομοτέρ.

Το μέγεθος της μπαταρίας είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος και των λειτουργιών που είναι ειδικές για το μοντέλο του αυτοκινήτου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, διατηρείται φορτισμένη από τη μεγαλύτερη μπαταρία υψηλής τάσης.

Χειρισμός της μπαταρίας

  • Ποτέ μην αποσυνδέετε την μπαταρία όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της μπαταρίας είναι σωστά συνδεδεμένα και σφιγμένα.
  • Αν η μπαταρία συγκρατείται στη θέση της με ιμάντα τάνυσης – βεβαιωθείτε ότι είναι πάντοτε καλά σφιγμένη.

 Σημαντικό

Αν αντικαταστήσετε την μπαταρία, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέα μπαταρία ίδιου μεγέθους και ίδιας δυνατότητας κρύας εκκίνησης με την εργοστασιακή (βλ. πινακίδα πάνω στην μπαταρία). Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo την αντικατάσταση της μπαταρίας.

 Προειδοποίηση

Αν η μπαταρία 12V αποσυνδεθεί, η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να επαναρυθμιστεί για να εκτελείται σωστά. Για να λειτουργήσει η προστασία μπλοκαρίσματος, χρειάζεται επαναρύθμιση.

 Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
  • Ποτέ μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία.

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής και χωρητικότητα της μπαταρίας 12V

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως οι φορές που αποφορτίζεται και οι κλιματολογικές συνθήκες. Αν το αυτοκίνητο δεν φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μειώνεται λόγω αυτόματης αποφόρτισης. Αν η μπαταρία αποφορτιστεί πολλές φορές, η διάρκεια της λειτουργικής της ζωής θα επηρεαστεί αρνητικά. Αν η μπαταρία 12V διατηρείται πλήρως φορτισμένη, επιτυγχάνεται η μέγιστη διάρκεια λειτουργικής της ζωής.

θέση

P6-C40-2139-12 V battery location

Προδιαγραφές μπαταρίας 12V

Τύπος μπαταρίαςH6 AGM
Τάση (V)12
Χωρητικότητα κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα1 - CCA2 (A)760
Διαστάσεις, ΜΧΠΧΥ277,7Χ174,4Χ188,5 mm (10.9Χ6.9Χ7.4 in.)
Χωρητικότητα (Ah)70
  1. 1 Σύμφωνα με το πρότυπο EN.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.