Προειδοποίηση από τις λειτουργίες του Cruise control όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Το σύστημα υποστήριξης του οδηγού Pilot Assist* μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό, αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα ξαφνικά μειωθεί υπερβολικά.
P6-XC40BEV-Collision Avoidance
Ηχητική ένδειξη και λυχνία για την προειδοποίηση σύγκρουσης
  1. P5-Icon red circle 1Ηχητικό σήμα σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης
  2. P5-Icon red circle 2Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης
  3. P5-Icon red circle 3Μέτρηση απόστασης με τη μονάδα κάμερας και τη μονάδα ραντάρ

Η λειτουργία Pilot Assist χρησιμοποιεί το 40% περίπου της δυνατότητας του ποδόφρενου. Αν το αυτοκίνητο χρειαστεί να φρενάρει πιο δυνατά από ό,τι επιτρέπει το σύστημα υποστήριξης οδηγού και ο οδηγός δεν φρενάρει, τότε ενεργοποιείται η προειδοποιητική λυχνία και μια ηχητική προειδοποίηση για να ειδοποιηθεί ο οδηγός ότι πρέπει να παρέμβει αμέσως.

 Προειδοποίηση

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού προειδοποιούν τον οδηγό μόνο για οχήματα που έχει ανιχνεύσει η μονάδα του ραντάρ – για τον λόγο αυτό, μπορεί να μην ενεργοποιηθεί προειδοποίηση ή να ενεργοποιηθεί με μια σχετική καθυστέρηση. Ποτέ μην περιμένετε για την προειδοποίηση. Πατήστε φρένο όταν η κατάσταση το απαιτεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.