Αφαίρεση και αποθήκευση της εταζέρας

Η εταζέρα μπορεί να αφαιρεθεί για να αυξηθεί ο χώρος αποσκευών.

Αφαίρεση της εταζέρας

P6-2139-C40BEV-Parcel shelf removal
P5-Icon red arrow 1

Αποσυνδέστε τους κρίκους ανύψωσης της εταζέρας και στις δύο πλευρές.

P5-Icon red arrow 2

Απαγκιστρώστε την εταζέρα στο μπροστινό της άκρο και αφαιρέστε την.

Αποθήκευση της εταζέρας κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών

P6-2139-C40BEV-Parcel shelf stow away under load floor

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εταζέρα, όταν την αφαιρέσετε, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

P5-Icon red arrow 1

Ανεβάστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών και στερεώστε το ανοικτό με τον βραχίονα στήριξης.

P5-Icon red arrow 2

Γυρίστε την επάνω πλευρά της εταζέρας προς τα κάτω και κατεβάστε τη μέσα στον ειδικό χώρο με το πίσω μέρος στραμμένο προς τα εμπρός.

Με πτυσσόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών*:
P6-1746-XC40-Folded load floor in a pile

Ανεβάστε το πτυσσόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών προς τα εμπρός, για να μπορέσετε να κατεβάσετε την εταζέρα προς τα κάτω με την επάνω της πλευρά στραμμένη προς τα κάτω και το πίσω μέρος στραμμένο προς τα εμπρός.

Επαναφέρετε το δάπεδο του χώρου αποσκευών ξανά στην επίπεδη θέση του.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα