Αποσπώμενο κλειδί

Το βασικό κλειδί περιέχει ένα μεταλλικό αποσπώμενο κλειδί με πολλές διαφορετικές λειτουργίες.

Ο μοναδικός κωδικός του αποσπώμενου κλειδιού παρέχεται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Volvo, στα οποία συνιστάται να απευθύνεστε όταν παραγγέλνετε καινούργια αποσπώμενα κλειδιά.

Εφαρμογές του αποσπώμενου κλειδιού

Όταν χρησιμοποιείτε το αποσπώμενο κλειδί, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • μπορείτε να ανοίξετε την μπροστινή αριστερή πόρτα χειρωνακτικά, αν το κεντρικό κλείδωμα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας ένα κουμπί
  • όλες οι πόρτες κλειδώνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
  • η μηχανική κλειδαριά ασφαλείας παιδιών στις πίσω πόρτες μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

Αν το αποσπώμενο κλειδί έχει χρησιμοποιηθεί, για να ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο, ο συναγερμός μπορεί να αφοπλιστεί και να τεθεί το αυτοκίνητο σε λειτουργία τοποθετώντας το κλειδί στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης στον αποθηκευτικό χώρο στην κονσόλα δαπέδου.

Το Key Tag δεν διαθέτει αποσπώμενο κλειδί.

Πως να βγάλετε το αποσπώμενο κλειδί

Κρατήστε το κλειδί έτσι, ώστε το μπροστινό του άκρο με το λογότυπο της Volvo να είναι στραμμένο προς τα πάνω και ο κρίκος στραμμένος προς το μέρος σας.

Υπάρχει μια ασφάλεια στην αριστερή πλευρά του κρίκου. Αν βρίσκεται στη λάθος πλευρά, σημαίνει ότι έχει μπει το μπροστινό μέρος στη θέση του πίσω μέρους όταν το είχατε συναρμολογήσει άλλη φορά.

16w17 - SPA - Remove key blade - 1
Σύρετε την ασφάλεια δίπλα στον κρίκο προς το πλάι, και σύρετε το μπροστινό κέλυφος αντίθετα από τον κρίκο.
Το κέλυφος αποσπάται και μπορείτε να το αφαιρέσετε τραβώντας το προς τα πάνω.
16w17 - SPA - Remove key blade - 2
Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί.
P5-1646-x90-close remote key cover step 3
Επανατοποθετήστε το μπροστινό κέλυφος, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από την αφαίρεση. Πιέστε το κέλυφος προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και στη συνέχεια σύρετε το για τα τελευταία χιλιοστά στην αρχική του θέση.

Θα ακουστεί ένα ακόμη κλικ ως ένδειξη ότι το κέλυφος έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ασφαλίσει.

Δεν πρέπει να υπάρχουν διάκενα.