Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος*

Τα καθίσματα είναι θερμαινόμενα, για μεγαλύτερη άνεση των επιβατών όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
Με 2-ζωνικό κλιματισμό:
P5-1507–Climate–Rear climate controls physical seat
Κουμπιά για θερμαινόμενα καθίσματα στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.
Πατήστε επανειλημμένα στα φυσικά κουμπιά για τα θερμαινόμενα καθίσματα στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας, για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η θέρμανση καθισμάτων και για να περάσετε διαδοχικά μεταξύ των τριών εντάσεων θέρμανσης.
Η στάθμη αλλάζει και οι λυχνίες LED στο κουμπί δείχνουν την καθορισμένη στάθμη.

 Προειδοποίηση

Τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω απώλειας αίσθησης ή που διαφορετικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για θερμαινόμενα καθίσματα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα