Λήψη (download) χαρτών

Τα δεδομένα χάρτη αποθηκεύονται αυτόματα για διασφαλιστεί η πρόσβαση στους χάρτες στο Google Maps ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο δεν έχει καλή σύνδεση ή όταν δεν είναι online.

Η εφαρμογή Maps κατεβάζει (download) αυτόματα χάρτες με βάση την τρέχουσα θέση και τις συνήθεις διαδρομές του αυτοκινήτου. Αυτοί οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ώστε:

  • να παρέχουν χαρτογραφικό υλικό στις λειτουργίες ασφάλειας και πλοήγησης του αυτοκινήτου
  • να παρέχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Maps σε περιοχές με περιορισμένη ή καθόλου συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια περιοχή χαρτών χειροκίνητα και να την κατεβάσετε (download).

 Σημείωση

Οι οδηγίες παραπάνω αποτελούν γενική περιγραφή και αφορούν σε τρίτους προμηθευτές. Η διαθεσιμότητα, η διαδικασία και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφέρουν.