Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo Assistance

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Volvo Assistance μέσω της εφαρμογής Volvo Cars για να επιχειρήσετε να εντοπίσετε το αυτοκίνητο.1

Αν διαπιστωθεί κλοπή ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αυτοκινήτου, τότε ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου μαζί με την αστυνομία και το Volvo Assistance μπορούν να συμφωνήσουν να ανιχνεύσουν το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Αυτό ισχύει επίσης αν το αυτοκίνητο διαρρηχθεί και κλαπεί με το σχετικό κλειδί.
Πρέπει να γίνουν τα εξής:
Επικοινωνήστε με το Volvo Assistance και αναφέρετε ότι θέλετε βοήθεια με την ανίχνευση του αυτοκινήτου. Η ανίχνευση ξεκινά.
Υποβάλετε αναφορά στην αστυνομία.
Επικοινωνήστε με το Volvo Assistance πάλι και αναφέρετε τον αριθμό υπόθεσης της αστυνομίας.
Το Volvo Assistance ενημερώνει την αστυνομία για τη θέση του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του αυτοκινήτου είναι να το δηλώσετε το περιστατικό στην αστυνομία. Το Volvo Assistance δίνει πληροφορίες μόνο στην αστυνομία.
  1. 1 Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.