Άγκιστρα για σακούλες

Τα άγκιστρα για τις σακούλες συγκρατούν τις σακούλες στη θέση τους, ώστε να μην πέσουν και αδειάσουν στον χώρο αποσκευών.

Στο πλάι

P6-2139-C40BEV-Bag holder hook in trunk

Υπάρχει ένα άγκιστρο για σακούλες στο πλαϊνό πλαίσιο σε κάθε πλευρά του χώρου αποσκευών.

Υπάρχουν δύο άγκιστρα για σακούλες στο πλαϊνό πλαίσιο σε κάθε πλευρά του χώρου αποσκευών.

 Σημαντικό

Τα άγκιστρα για τις σακούλες αντέχουν βάρος έως 5 kg (11 lbs).

Κάτω από το άνοιγμα του δαπέδου*

P6-2139-C40BEV-Bag holder in foldable load floor
Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή στο κέντρο του δαπέδου του χώρου αποσκευών και αναδιπλώστε το δάπεδο προς τα πάνω.
Μετακινήστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών προς τα εμπρός στην όρθια θέση και προσαρμόστε το στην αυλάκωση στερέωσης σε κάθε πλευρά.
Τώρα μπορείτε να κρεμάσετε στα άγκιστρα σακούλες με χερούλια στο κατάλληλο ύψος.

Στο ντουλαπάκι του συνοδηγού

Υπάρχει επίσης ένα εκτεινόμενο άγκιστρο στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρεμάσετε μια τσάντα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.