Πλύσιμο υπό υψηλή πίεση

Το αυτοκίνητο πρέπει να πλένεται αμέσως μόλις λερωθεί. Όσο περισσότερο παραμένει το αυτοκίνητο λερωμένο, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να καθαριστεί πλήρως και υπάρχει ο κίνδυνος να γρατσουνιστεί η βαφή. Πλένετε το αυτοκίνητο σε πλυντήριο αυτοκινήτων με σύστημα διαχωρισμού λαδιού. Χρησιμοποιείτε σαμπουάν αυτοκινήτου που συνιστάται από τη Volvo.

Όταν χρησιμοποιείτε πλυστική συσκευή υψηλής πίεσης, διοχετεύετε το νερό με κινήσεις αριστερά δεξιά και βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο δεν πλησιάζει περισσότερο από 30 cm (13 in.) στην επιφάνεια του αυτοκινήτου. Μη διοχετεύετε το νερό απευθείας πάνω στις κλειδαριές ή μέσα στο πορτάκι φόρτισης.

 Σημαντικό

Μην ξεπλένετε τα εξωτερικά φώτα, όπως τους προβολείς και τα πίσω φώτα, με νερό σε θερμοκρασία πάνω από 60 °C. Ανατρέξτε στην ξεχωριστή ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.