Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης λειτουργίας θέρμανσης του τιμονιού*

Το τιμόνι μπορεί να θερμανθεί για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν η αυτόματη έναρξη θέρμανσης του τιμονιού θέλετε να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται όταν ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.1 Με την αυτόματη έναρξη ενεργοποιημένη, η ηλεκτρική θέρμανση θα ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10 °C (50 °F) ή χαμηλότερη.

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Icon three dots horizontal
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε από την επιλογή Αυτόματη θέρμανση τιμονιού για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη θέρμανσης του τιμονιού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Χρήση του προγράμματος Comfort