Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με τα κουμπιά του κλειδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του κλειδιού για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε ολόκληρο το αυτοκίνητο.
16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Κλείδωμα με τα κουμπιά του κλειδιού

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Remote key icon for lock/global close για να κλειδώσετε το αυτοκίνητο.

Η πόρτα του οδηγού πρέπει να είναι κλειστή για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κλειδώματος1. Αν είναι ανοικτή οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες πόρτες ή η πόρτα του χώρου αποσκευών, οι πόρτες δεν κλειδώνουν και ο αντίστοιχος συναγερμός οπλίζει* μέχρι να κλείσουν. Οι αισθητήρες κίνησης* του συναγερμού ενεργοποιούνται όταν όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείσουν και κλειδωθούν.

 Σημείωση

Αν το κλειδί κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο, απενεργοποιείται προσωρινά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το αυτοκίνητο να ξεκλειδωθεί με άλλο αποδεκτό κλειδί.

Κλείδωμα όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτή

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο κλειδωθεί ενώ είναι ανοικτή η πόρτα καπό του χώρου αποσκευών, προσέξτε να μην αφήσετε το κλειδί μέσα στον χώρο αποσκευών όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείσει1.

Ξεκλείδωμα με τα κουμπιά του κλειδιού

Πατήστε το κουμπί P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο.

Αυτόματη επαναφορά κλειδώματος

Αν δεν ανοίξετε καμία από τις πόρτες ή την πόρτα χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών από το ξεκλείδωμα, κλειδώνονται αυτόματα. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την πιθανότητα να αφήσετε κατά λάθος το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο.

Αν το κλειδί δεν λειτουργεί

Αν τα κουμπιά στο κλειδί σταματήσουν να λειτουργούν, ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί η μπαταρία – σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε την μπαταρία ή χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless*, τότε όλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές.