Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού

Το ντουλαπάκι συνοδηγού βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού. Στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να αποθηκευτεί μεταξύ άλλων το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου. Υπάρχει επίσης χώρος για στιλό και υποδοχή καρτών.
iCup-2222-CMA-Glovebox
Ντουλαπάκι συνοδηγού με εκτεινόμενο άγκιστρο.

Το άγκιστρο στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να επεκταθεί, όταν το ντουλαπάκι είναι ανοικτό έτσι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφότου το ντουλαπάκι κλείσει.

 Σημαντικό

Το άγκιστρο πρέπει να βρίσκεται είτε εντελώς είτε εντελώς έξω, διαφορετικά θα σπάσει όταν το ντουλαπάκι του συνοδηγού κλείσει.