Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth

Δημιουργήστε σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth με κοινή χρήση της πρόσβασης ενός τηλεφώνου στο διαδίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία tethering και ότι η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη.
Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης και στη συνέχεια πατήστε στο Συνδεσιμότητα και επιλέξτε Bluetooth.
Αν το τηλέφωνο είχε ήδη συνδεθεί προηγουμένως, πατήστε στο P5P6-iCup-Bluetooth-tethering-icon για το τηλέφωνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά, επιλέξτε πρώτα Σύζευξη νέας συσκευής.
Αποδεχθείτε, μέσω του μηνύματος που εμφανίζεται, την πραγματοποίηση σύνδεσης.
Το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

 Σημείωση

Ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δικτύου πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία tethering (κοινή χρήση της σύνδεσης στο διαδίκτυο) και η συνδρομή πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα δεδομένων.