Κλαταρισμένο ελαστικό

Ανάψτε τα αλάρμ αν κλατάρει κάποιο ελαστικό του αυτοκινήτου σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.

Λειτουργήστε με γνώμονα την ασφάλεια. Αν είναι εφικτό, μετακινήστε το αυτοκίνητο εκτός κινδύνου, μακριά από την κυκλοφορία. Καλέστε οδική βοήθεια αν είναι απαραίτητο.

Αν είναι εφικτό, βρείτε από το αυτοκίνητο από την πλευρά με τη λιγότερη κυκλοφορία οχημάτων.

Φορέστε ανακλαστικό γιλέκο και στη συνέχεια τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο έτσι, ώστε οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου να προειδοποιούνται έγκαιρα.

Αντιμετώπιση διάτρησης ελαστικού

Το αυτοκίνητο διαθέτει είτε κιτ επισκευής ελαστικού για προσωρινή επισκευή είτε εφεδρικό τροχό*, βλ. σχετική ενότητα για οδηγίες χρήσης.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.