Περιήγηση στο εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου είναι προσβάσιμο από την κεντρική οθόνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου, πατήστε iCup-2037-App view symbol και στη συνέχεια iCup--2037-Owners manual.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι να βρίσκετε πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου.

Περιεχόμενα του Εγχειριδίου κατόχου

Αρχική σελίδα

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol start

Πατήστε στο σύμβολο για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα στο εγχειρίδιο κατόχου.

Κατηγορίες

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol category

Τα άρθρα στο εγχειρίδιο κατόχου είναι δομημένα σε κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Το ίδιο άρθρο μπορεί να εμφανίζεται σε αρκετές σχετικές κατηγορίες, για να μπορείτε να το βρείτε ευκολότερα.

Οπτική περιήγηση

Εικόνες επισκόπησης από το εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στα διάφορα μέρη έχουν εκχωρηθεί χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που οδηγούν σε άρθρα για τα εκάστοτε μέρη του αυτοκινήτου.

Πατήστε Εξωτερικό ή Εσωτερικό.
Οι εικόνες του εξωτερικού ή εσωτερικού του οχήματος εμφανίζονται με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Κάθε χαρακτηριστική λεπτομέρεια σας οδηγεί σε άρθρα που αφορούν στο αντίστοιχο τμήμα του αυτοκινήτου. Σαρώστε οριζόντια πάνω από την οθόνη για να περιηγηθείτε στις εικόνες.
Πατήστε σε μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια.
Εμφανίζεται ο τίτλος του άρθρου για το συγκεκριμένο τμήμα.
Πατήστε στον τίτλο για να ανοίξει το άρθρο.

Για να μετακινηθείτε προς τα πίσω, πατήστε το πίσω βέλος.

Quick guide

Πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως μέσα στο αυτοκίνητο.

Βίντεο

P5-1617-Owner Manual, onboard-symbol-video

Πατήστε το σύμβολο για να δείτε σύντομα βίντεο με οδηγίες για διάφορες λειτουργίες στο αυτοκίνητο.

Σημειώσεις έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα για την τρέχουσα έκδοση και τις εγκατεστημένες ενημερώσεις.

Λειτουργία αναζήτησης

Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος του εγχειριδίου κατόχου, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναζήτησης από την αρχική σελίδα.

Χρησιμοποιήστε το P5–1617–Symbol-Magnifying glas στο επάνω μέρος στο εγχειρίδιο κατόχου, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναζήτησης από άλλες σελίδες.