Χρόνος φόρτισης

Οι ακόλουθοι χρόνοι φόρτισης είναι κατά προσέγγιση και ισχύουν όταν η φόρτιση δεν επηρεάζεται από το σύστημα κλιματισμού ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή κατανάλωσης ρεύματος. Η διάρκεια φόρτισης μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της μπαταρίας. Αν η φόρτιση φαίνεται να διαρκεί πολύ περισσότερο, η αιτία πρέπει να διερευνηθεί.

 Σημαντικό

Η Volvo συνιστά ανεπιφύλακτα να μη φορτίζετε το αυτοκίνητο με εναλλασσόμενο ρεύμα 100-120 V σε συνδυασμό με αμπεράζ μικρότερο από 10 A.

Διάρκεια φόρτισης (εναλλασσόμενου ρεύματος)

Φόρτιση με μονοφασικό ρεύμα1
Ένταση ρεύματος (A)2Ισχύς φόρτισης (kW)3Διάρκεια φόρτισης (ώρες)4
Μονό μοτέρ5Διπλό μοτέρ6
61,36472
102,23640
163,62224
327,21112
Φόρτιση με τριφασικό ρεύμα
Ένταση ρεύματος (A)Ισχύς φόρτισης (kW)3Διάρκεια φόρτισης (ώρες)
Μονό μοτέρ5Διπλό μοτέρ6
642022
106,81214
161188

Διάρκεια φόρτισης κατά την ταχυφόρτιση (συνεχές ρεύμα)

Ισχύς φόρτισης (kW)7Διάρκεια φόρτισης8 (λεπτά)
5060
150

29

200928

 Σημείωση

Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση φόρτισης κατά την ταχυφόρτιση, η μπαταρία προετοιμάζεται όταν ο προορισμός στο Google Maps έχει οριστεί ως σταθμός ταχείας φόρτισης.

 Σημείωση

 • Η φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο όταν επικρατούν χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση, ένα μέρος του ρεύματος φόρτισης χρησιμοποιείται για τη θέρμανση/ψύξη της μπαταρίας υψηλής τάσης.
 • Αν είναι επιλεγμένος ο προκλιματισμός, η διάρκεια φόρτισης μπορεί να επηρεαστεί.
 • Η ταχυφόρτιση με απόδοση ισχύος έως και 200 kW9 είναι εφικτή σε άρτιες συνθήκες για την μπαταρία υψηλής τάσης και τον σταθμό φόρτισης. Η ισχύς φόρτισης μειώνεται προς το τέλος της ταχυφόρτισης.
 1. 1 Ισχύει για τη φόρτιση μέσω πρίζας 200-240 V.
 2. 2 Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την αγορά.
 3. 3 Η μέγιστη ισχύς φόρτισης που μπορεί να επιτύχει το αυτοκίνητο είναι 11 kW.
 4. 4 Από 0–100%
 5. 5 Στάνταρ αυτονομία.
 6. 6 Αυξημένη αυτονομία.
 7. 7 Μέγιστη ισχύς που μπορεί να τροφοδοτήσει ο σταθμός φόρτισης.
 8. 8 Ισχύει για το 10–80% του επιπέδου φόρτισης (SoC), με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι περίπου 35 °C (95 °F).
 9. 9 Η ισχύς φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση της μπαταρίας και την αγορά.