Αντικατάσταση λαμπτήρα

Αυτό το αυτοκίνητο διαθέτει μπροστινά και πίσω φώτα LED. Το πίσω φως ομίχλης αποτελείται από λαμπτήρες, τους οποίους μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνοι σας σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο κατόχου.

Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED1, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

 Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες, που δεν καλύπτονται σε αυτό το Εγχειρίδιο κατόχου, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Volvo ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας κατά την αντικατάσταση λαμπτήρων.

 Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.

 Σημείωση

Αν, μετά την αντικατάσταση του σπασμένου λαμπτήρα, εξακολουθεί να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξατμίζονται από το φωτιστικό σώμα όταν ο λαμπτήρας παραμείνει αναμμένος για κάποιο χρονικό διάστημα.
  1. 1 LED (Light Emitting Diode)