Άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα

Το αυτοκίνητο διαθέτει πάνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα στο μπροστινό κάθισμα* και τα πίσω ακριανά καθίσματα.

Τα άνω σημεία στερέωσης ουσιαστικά προορίζονται για χρήση με παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός.

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα στα άνω σημεία στερέωσης.

Η θέση των σημείων στερέωσης

P6-2037-XC40BEV-Safety–Top tether position front
Η θέση του σημείου στερέωσης για το μπροστινό κάθισμα επισημαίνεται με ένα σύμβολο στο πίσω μέρος του μπροστινού καθίσματος.

Το σημείο στερέωσης για το μπροστινό κάθισμα* βρίσκεται στο πίσω κάτω μέρος μπροστινού καθίσματος.

 Σημείωση

Ρυθμίστε το προσκέφαλο του καθίσματος, για να διευκολυνθείτε κατά την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ασφαλείας.
P6-1746-XC40–Safety–Top tether position
Οι θέσεις των σημείων στερέωσης για το πίσω κάθισμα επισημαίνονται από σύμβολα στο πίσω μέρος της πλάτης του καθίσματος.

Τα σημεία στερέωσης για τα πίσω καθίσματα βρίσκονται στην πίσω πλευρά των πίσω ακριανών καθισμάτων.

 Προειδοποίηση

Πρέπει πάντοτε να περνάτε τους πάνω ιμάντες του παιδικού καθίσματος μέσα από το άνοιγμα στο στέλεχος του προσκέφαλου πριν τους τεντώσετε στο σημείο στερέωσης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος.

 Σημείωση

Κατεβάστε τα προσκέφαλα για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος αυτού του τύπου αν το αυτοκίνητο διαθέτει αναδιπλούμενα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα, και ανεβάστε τα προσκέφαλα μετά την τοποθέτηση.

Το προσκέφαλο πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένο, όταν χρησιμοποιείται παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

 Σημείωση

Η εταζέρα πρέπει να αφαιρεθεί για να τοποθετήσετε παιδικά καθίσματα ασφαλείας στα σημεία στερέωσης.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.