Συμπλήρωση υγρού ψεκαστήρων

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και του παρμπρίζ. Πρέπει να χρησιμοποιείται υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό, όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο πήξης.

P6-C40BEV-Wiper fluid refill

 Σημείωση

Όταν απομένει περίπου 1 λίτρο (1 qt) υγρού ψεκαστήρων στο δοχείο, εμφανίζεται το μήνυμα Συμπληρώστε υγρό ψεκαστήρων Στάθμη υγρού χαμηλή μαζί με τη λυχνία P5-1507-Washer fluid-symbol στην οθόνη του οδηγού.
Όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα Συμπληρώστε υγρό ψεκαστήρων Στάθμη υγρού χαμηλή μαζί με το σύμβολο P5-1507-Washer fluid-symbol, είναι ώρα να συμπληρώσετε υγρό ψεκαστήρων
Ανοίξτε το καπό του κινητήρα με τη λαβή στον χώρο επιβατών και στη συνέχεια με τη λαβή κάτω από το μπροστινό άκρο του καπό.

Ανοίξτε την τάπα του δοχείου υγρού ψεκαστήρων.

Η πλήρωση του υγρού ψεκαστήρων πραγματοποιείται στο δοχείο με την μπλε τάπα. Το δοχείο χρησιμοποιείται για το σύστημα πλύσης των παρμπρίζ και για τους ψεκαστήρες προβολέων*.

Συμπληρώστε υγρό ψεκαστήρων.
Κλείστε την τάπα του δοχείου υγρού ψεκαστήρων και στη συνέχεια κλείστε το καπό του κινητήρα.

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Υγρό ψεκαστήρων συνιστώμενο από τη Volvo – με προστασία κατά του παγώματος όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε γνήσιο υγρό ψεκαστήρων Volvo ή αντίστοιχο, με συνιστώμενο pH μεταξύ 6 και 8, στο τελικό διάλυμα (π.χ. σε αναλογία 1:1 με απεσταγμένο νερό).

 Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό όταν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το μηδέν, για να μην παγώσει το υγρό μέσα στην αντλία, το δοχείο και τους εύκαμπτους σωλήνες.

Όγκος:

  • Αυτοκίνητα με σύστημα πλύσης προβολέων: 5,5 λίτρα (5,8 qts).
  • Αυτοκίνητα χωρίς σύστημα πλύσης προβολέων: 3,5 λίτρα (3,7 qts).
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.