Ειδοποίηση "Έτοιμο για οδήγηση"

Το σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να παρατηρήσει ότι το προπορευόμενο όχημα εξακολουθεί να κινείται.

Για να μην παραμένει σταματημένο για πολλή ώρα και δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, η λειτουργία Ένδειξη "Ready to Drive" ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα σύμβολο και ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού. Η ειδοποίηση μπορεί να μην εμφανιστεί, αν το σύστημα ανιχνεύσει πεζούς ή δικυκλιστές στην περιοχή κοντά στο αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Ωστόσο, η λειτουργία δεν μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς και δικυκλιστές σε όλες τις περιπτώσεις. Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο.
Για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε Οδήγηση και αλλάξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα ραντάρ ή/και κάμερας του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.