Μονάδες ραντάρ

Οι μονάδες ραντάρ χρησιμοποιούνται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και παρακολουθούν διάφορες περιοχές γύρω από το αυτοκίνητο.
P6-22w22-XC40BEV-Front radar-Placement
Θέσης της μπροστινής μονάδας ραντάρ
P6-C40BEV-22w22-RearRadar-SurfaceToKeepClean
Θέση των πίσω μονάδων ραντάρ

Η τροποποίηση των μονάδων ραντάρ, μπορεί να καταστήσει τη χρήση τους παράνομη.

Μην τοποθετείτε πρόσθετα φώτα ή παρεμφερή στοιχεία μπροστά από τη μάσκα του ψυγείου, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της μονάδας ραντάρ.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εμβλήματα της Volvo στη μάσκα μπροστά από την μπροστινή μονάδα ραντάρ, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της μπροστινής μονάδας ραντάρ.