ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ

Μπορείτε να μηδενίσετε τον χιλιομετρητή στην οθόνη του οδηγού ή χρησιμοποιώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Μηδενίστε όλες τις πληροφορίες στον χιλιομετρητή TM (διανυθέντα χιλιόμετρα, μέση κατανάλωση, μέση ταχύτητα και χρόνος οδήγησης).

Μηδενισμός στην οθόνη του οδηγού

Πατήστε το κουμπί O στο τιμόνι.
Επιλέξτε Μηδενισμ. υπολογ. ταξιδίου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τιμόνι.
Επιβεβαιώστε με το κουμπί O για να γίνει μηδενισμός.
Ο χιλιομετρητής μηδενίστηκε.

Μηδενισμός από τον μοχλοδιακόπτη

P5P6-22w22-Reset button left stalk on steering wheel
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί RESET στον μοχλοδιακόπτη.
Ο χιλιομετρητής μηδενίστηκε.

Σχετικά έγγραφα