Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.1
Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, OFF, 1-5 ή Max.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και η επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζεται.

 Σημαντικό

Αν ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί εντελώς, το σύστημα κλιματισμού δεν ενεργοποιείται, με κίνδυνο να θαμπώσουν τα παράθυρα από τη μέσα πλευρά.

 Σημείωση

Το σύστημα κλιματισμού προσαρμόζει αυτόματα τη ροή του αέρα σύμφωνα με την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν η ρύθμιση είναι ίδια.

Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα στο πίσω κάθισμα, μπορεί να προκληθεί αυξημένος θόρυβος στο μπροστινό κάθισμα.

  1. 1 Στον 2-ζωνικό κλιματισμό, για τα πίσω καθίσματα επίσης.

Σχετικά έγγραφα