Γρύλος*

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την αλλαγή τροχού.
P6-1746-XC40-Jack

 Σημαντικό

Αν στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου συμπεριλαμβάνεται γρύλος1, έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή, σύντομη χρήση, όπως για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού. Μόνο ο γρύλος που παραδίδεται με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωσή του. Αν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με τον γρύλο πιο συχνά, ή για περισσότερη ώρα από ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.

Όταν ο γρύλος δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι αποθηκευμένος στον αποθηκευτικό του χώρο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών. Γυρίστε το μανιβέλα του γρύλου προς τα κάτω για να χωρέσει.

Θα πρέπει να αναδιπλώσετε το γρύλο στη σωστή θέση, για να εξοικονομήσετε χώρο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Για συστάσεις για τον γρύλο, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.