Εναλλαγή ανάμεσα σε τηλέφωνα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth

Υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth.

Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο ανοίγοντας την εφαρμογή για τηλέφωνα και πατώντας P5P6-iCup-2222-Change phone symbol.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τηλέφωνα ως εξής:
Πατήστε στο iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πατήστε το κουμπί Συνδεσιμότητα.
Από την επιλογή Bluetooth, πατήστε στο όνομα του τηλεφώνου που πρόκειται να συνδεθεί.
Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται τόσο για τηλεφωνία όσο και για (πολυ)μέσα.