Υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Η υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης1 μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό και να μειώσει τον κίνδυνο ακούσιας εκτροπής του αυτοκινήτου εκτός δρόμου, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά μέσα στον δρόμο.
Η λειτουργία μπορεί να παρέμβει με δύο τρόπους:
  • Μόνο υποβοήθηση διεύθυνσης
  • Υποβοήθηση διεύθυνσης με παρέμβαση πέδησης
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance 1
Παρέμβαση με υποβοήθηση διεύθυνσης
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance with brake intervention 2
Παρέμβαση με υποβοήθηση διεύθυνσης και πέδηση

Η παρέμβαση πέδησης βοηθά σε περιπτώσεις όπου μόνο η υποβοήθηση διεύθυνσης δεν επαρκεί. Η δύναμη πέδησης προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την εκτροπή εκτός δρόμου τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η λειτουργία είναι ενεργή μεταξύ 65-140 χλμ/ω (40-87 μαω) σε δρόμους με ευδιάκριτες διαγραμμίσεις/λωρίδες.

Η μονάδα κάμερας του αυτοκινήτου σαρώνει τα όρια του οδοστρώματος και τις βαμμένες πλευρικές διαγραμμίσεις. Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτραπεί εκτός ερείσματος του δρόμου, μπορεί να κατευθυνθεί ξανά μέσα στον δρόμο και, αν η οδηγική παρέμβαση δεν είναι αρκετή για να αποφευχθεί η εκτροπή εκτός δρόμου, ενεργοποιούνται και τα φρένα.

Ωστόσο, η λειτουργία δεν παρεμβαίνει με υποβοήθηση διεύθυνσης ή με πέδηση, αν είναι αναμμένα τα φλας. Αν η λειτουργία ανιχνεύσει ότι ο/η οδηγός οδηγεί ενεργά το αυτοκίνητο, η ενεργοποίηση της λειτουργίας θα καθυστερήσει.

Όταν η λειτουργία παρεμβαίνει, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

 Προειδοποίηση

Οι προειδοποιήσεις και η υποβοήθηση διεύθυνσης λόγω επικείμενης σύγκρουσης με επερχόμενο όχημα ενεργοποιούνται πάντοτε πολύ αργά.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. 1 Collision Avoidance