Αντικατάσταση ασφάλειας

Μια ασφάλεια που έχει υπερφορτωθεί πρέπει να αντικατασταθεί προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρικού εξαρτήματος που προστατεύει.
Εντοπίστε τη σωστή ασφάλεια στις λίστες ασφαλειών για τις διάφορες ασφαλειοθήκες.
Βγάλτε την ασφάλεια και εξετάστε την από το πλάι για να διαπιστώσετε αν το κυρτό σύρμα έχει καεί.
Εάν η ασφάλεια έχει καεί, αντικαταστήστε την με μια καινούργια ασφάλεια ίδιου χρώματος και ίδιου αμπεράζ.

 Σημείωση

Ορισμένες ασφαλειοθήκες ενδέχεται να περιέχουν ειδικές λαβίδες για καλύτερη λαβή στην ασφάλεια.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην αντικαθιστάτε μια ασφάλεια με ξένο αντικείμενο ή με ασφάλεια μεγαλύτερου αμπεράζ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και φωτιά.

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για την αντικατάσταση των ασφαλειών που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο κατόχου.

 Προειδοποίηση

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για την αντικατάσταση των ασφαλειών που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο κατόχου.