Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προειδοποίησης και αυτόματης πέδησης κατά την όπισθεν*

Ο/η οδηγός έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει την αυτόματη πέδηση με Rear Auto Brake (RAB) και Cross Traffic Alert (CTA)*. Το προειδοποιητικό σήμα μπορεί να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.

Προειδοποιητικό σήμα

P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το προειδοποιητικό σήμα με αυτό το κουμπί στην προβολή κάμερας συστήματος στάθμευσης.

  • Φωτισμένο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
  • Σβηστό κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Αυτόματη πέδηση

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη πέδηση με αυτό το κουμπί στην προβολή κάμερας συστήματος στάθμευσης.

  • Φωτισμένο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
  • Σβηστό κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Οι λειτουργίες ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.