Προβολές κεντρικής οθόνης

Η κεντρική οθόνη τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού.

Αρχική προβολή

Η αρχική προβολή είναι η προβολή που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η οθόνη. Αποτελείται από τέσσερις επιμέρους προβολές.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες εφαρμογές θέλετε να εμφανίζονται στις επιμέρους προβολές της αρχικής προβολής. Η εφαρμογή που επιλέγετε από την προβολή εφαρμογών ανοίγει στην αντίστοιχη επιμέρους προβολή της αρχικής προβολής.

Οι επιμέρους προβολές είναι δυναμικές και εμφανίζουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα, π.χ. πλοήγηση, (πολυ)μέσα ή τηλέφωνο. Πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε για να αναπτυχθεί ή σύρετε το δάχτυλό σας από τα αριστερά στο τετραγωνίδιο, για να δείτε περισσότερες εφαρμογές.

Πεδίο κατάστασης

Οι λειτουργίες που εκτελούνται στο αυτοκίνητο εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης. Στο πεδίο κατάστασης εμφανίζεται το ενεργό προφίλ χρήστη και πληροφορίες για το δίκτυο, τη σύνδεση και το ρολόι, μεταξύ άλλων.

Προβολή ειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις του αυτοκινήτου είναι συγκεντρωμένες στο πάνω μέρος της οθόνης.

Σύρετε την καρτέλα προς τα κάτω για πρόσβαση στην προβολή ειδοποιήσεων. Εδώ εμφανίζονται αναπάντητες κλήσεις ή πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο. Αν υπάρχει νέα ειδοποίηση, το σύμβολο για την προβολή ειδοποιήσεων έχει μπλε χρώμα. Τα προφίλ χρήστη είναι επίσης προσβάσιμα από την προβολή ειδοποιήσεων.

Για έξοδο από την προβολή ειδοποιήσεων, πατήστε έξω από τις ειδοποιήσεις ή στο κουμπί αρχικής προβολής, ή σύρετε προς τα πάνω. Τότε εμφανίζεται η υποκείμενη προβολή και είναι ξανά διαθέσιμη για χρήση.

Προβολή κλιματισμού

Τα κουμπιά για την προβολή εφαρμογών, οι ρυθμίσεις και πιο συνήθεις ρυθμίσεις κλιματισμού, όπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας και η θέρμανση καθισμάτων, διατίθενται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση, για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού με περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων.

Πατήστε το κουμπί αρχικής προβολής, για να κλείσει η προβολή κλιματισμού.

Προβολή κάμερας

Η προβολή κάμερας εμφανίζεται αυτόματα όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση R.

Η προβολή κάμερας δείχνει τις κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης (PAC1), που εμφανίζει μια σύνθετη προβολή 360° και ξεχωριστές προβολές για κάθε μία από τις τέσσερις κάμερες: προβολή πίσω, μπροστινής, αριστερής ή δεξιάς κάμερας.

Η προβολή κάμερας κλείνει αυτόματα όταν το αυτοκίνητο κινείται με μια συγκεκριμένη ταχύτητα ή μπορείτε να την κλείσετε πατώντας στο iCup-2037-Camera view symbol ή πατώντας το κουμπί αρχικής προβολής.

Προβολή εφαρμογών

Πατήστε iCup-2037-App view symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης.

Η προβολή εφαρμογών παρέχει πρόσβαση στις προεγκατεστημένες εφαρμογές του αυτοκινήτου και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download). Από την προβολή εφαρμογών, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε (download) και να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές. Από εδώ είναι επίσης διαθέσιμο το εγχειρίδιο κατόχου.

Πατήστε σε μια εφαρμογή για να ανοίξει σε πλήρη οθόνη.

Προφίλ χρήστη

Σύρετε την προβολή ειδοποιήσεων προς τα κάτω για πρόσβαση στα προφίλ χρήστη.

Πολλές από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη και να αποθηκευτούν σε διαφορετικά προφίλ χρήστη.

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα προφίλ χρήση αφορούν, μεταξύ άλλων, στις οθόνες, τους καθρέπτες, τα μπροστινά καθίσματα, το σύστημα πλοήγησης, το ηχοσύστημα πολυμέσων, τη γλώσσα και τον φωνητικό χειρισμό.

Μπορείτε να προσθέσετε προφίλ, να αποσυνδεθείτε ή να μετακινηθείτε μεταξύ διαφορετικών προφίλ στην προβολή ειδοποιήσεων.

  1. 1 Park Assist Camera