Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα στην πλευρά του οδηγού.
P6-2139-C40-Unclasp the rear fog light panel
Το πίσω φως ομίχλης είναι τοποθετημένο μόνο στην πλευρά του οδηγού.
Λασκάρετε το φωτιστικό σώμα ομίχλης στην πλευρά του οδηγού, εισάγοντας ένα αντικείμενο με επίπεδη μύτη, όπως ένα κατσαβίδι, στη στενότερη κοντή πλευρά του πλαισίου και στη συνέχεια αποσπάστε το φωτιστικό σώμα.
Αποσυνδέστε τη φίσα.
Αποσπάστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το αριστερά και τραβήξτε το έξω.
Αφαιρέστε τον λαμπτήρα, πιέζοντάς τον προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά.
Τοποθετήστε καινούργιο λαμπτήρα πιέζοντας και στρίβοντάς τον προς τα δεξιά.
Συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το δεξιά.
Συνδέστε τη φίσα.
Εισαγάγετε το άγκιστρο στο πλατύ μέρος του φωτιστικού σώματος ομίχλης στον πίσω προφυλακτήρα και περιστρέψτε τη μονάδα προς τα μέσα έτσι, ώστε τα κλιπ να κουμπώσουν.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξατμίζονται από το φωτιστικό σώμα όταν ο λαμπτήρας παραμείνει αναμμένος για κάποιο χρονικό διάστημα.