Απομακρυσμένη εκκίνηση του καθαρισμού αέρα με την εφαρμογή Volvo Cars*

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Volvo Cars μπορείτε να κάνετε απομακρυσμένη εκκίνηση του καθαρισμού αέρα του αυτοκινήτου* προκειμένου να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα πριν την αναχώρηση.
Μεταβείτε στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home και πατήστε το Px-2417-VC app air quality icon (καθαρισμός αέρα).
Πατήστε το κουμπί Start.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.