Ασφάλεια

Το όχημα διαθέτει διάφορα συστήματα ασφάλειας που συνεργάζονται για να προστατευτεί ο οδηγός και ο συνοδηγός σε περίπτωση ατυχήματος.

Το αυτοκίνητο διαθέτει μια σειρά από αισθητήρες που επενεργούν σε περίπτωση ατυχήματος και ενεργοποιούν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας, όπως διαφορετικούς τύπους αερόσακων και εντατήρων ζωνών ασφαλείας. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση ατυχήματος, όπως συγκρούσεις σε διαφορετικές γωνίες, ανατροπή ή εκτροπή εκτός δρόμου, τα συστήματα αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να παράσχουν καλή προστασία.

Υπάρχουν επίσης μηχανικά συστήματα ασφάλειας όπως το Whiplash Protection System. Το αυτοκίνητο είναι επίσης κατασκευασμένο έτσι, ώστε ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της σύγκρουσης να κατανέμεται στις δοκούς, τις κολόνες, το δάπεδο, την οροφή και άλλα μέρη του αμαξώματος.

Η λειτουργία ασφαλείας του αυτοκινήτου μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από σύγκρουση αν κάποια σημαντική λειτουργία στο αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη.

Προειδοποιητική λυχνία στην οθόνη του οδηγού

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

Η προειδοποιητική λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγού όταν το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία. Αυτή η λυχνία σβήνει μετά από 6 δευτερόλεπτα περίπου, αν δεν υπάρχει βλάβη στο σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Αν η προειδοποιητική λυχνία παραμένει αναμμένη ή ανάψει ενώ οδηγείτε και στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα Μεταβείτε σε συνεργείο Σέρβις στο σύστημα αερόσακων SRS επείγον, σημαίνει ότι ένα μέρος ενός από τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργεί πλήρως. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo το συντομότερο δυνατό.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τα διάφορα συστήματα ασφάλειας του αυτοκινήτου εσείς οι ίδιοι. Η πλημμελής εργασία σε ένα από τα συστήματα μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
P5P6-2037-iCup-Warning symbol

Αν η συγκεκριμένη προειδοποιητική λυχνία έχει καεί, τότε αντί αυτής ανάβει η γενική προειδοποιητική λυχνία και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα.