Αυτονομία

Η αυτονομία του αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η δυνατότητα για μεγάλη αυτονομία διαφέρει ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο.

Η πιστοποιημένη τιμή αυτονομίας του αυτοκινήτου δεν πρέπει να θεωρείται ως η αναμενόμενη αυτονομία. Η πιστοποιημένη τιμή πρέπει να χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη σύγκριση διαφορετικών αυτοκινήτων και προκύπτει στη διάρκεια ειδικών κύκλων δοκιμών.

 Σημείωση

Το Ημερολόγιο οδήγησης υπολογίζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την πραγματική κατανάλωση στη διάρκεια ενός ταξιδιού. Αν βλέπετε διαφορετική τιμή στον μερικό χιλιομετρητή του αυτοκινήτου σας, αυτό συμβαίνει γιατί συνυπολογίζεται επίσης η ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτονομία στην οθόνη του οδηγού

VCC-23w26-iCup-BEV-Battery meter and range value

Όταν το αυτοκίνητο παραδίδεται από το εργοστάσιο, η αυτονομία βασίζεται στην πιστοποιημένη τιμή. Όταν το αυτοκίνητο διανύσει ορισμένα χιλιόμετρα, η αυτονομία βασίζεται στο ιστορικό του τρόπου οδήγησης.

Το μέγεθος του ιστορικού που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Για τον λόγο αυτό, όσο λιγότερο φορτισμένη είναι η μπαταρία, τόσο γρηγορότερα προσαρμόζεται η αυτονομία σε ένα οδηγικό στιλ που έχει αλλάξει.

Μικρή αυτονομία

Η εκτιμώμενη αυτονομία του αυτοκινήτου είναι μικρότερη όταν το επίπεδο φόρτισης (SoC) της μπαταρίας μειώνεται. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια σειρά από σύμβολα και μηνύματα καθώς η αυτονομία μειώνεται.

ΛυχνίαΜήνυμα/σημασία
P6-22w22-BEV-Amber battery
Όταν η αυτονομία του αυτοκινήτου μειωθεί στα 50 km, το χρώμα του συμβόλου της μπαταρίας δίπλα στον δείκτη μπαταρίας αλλάζει σε πορτοκαλί και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Χαμηλή στάθμη μπαταρίαςΘέλετε να βρεθεί σταθμός φόρτισης;. Το μήνυμα δεν εμφανίζεται αν οριστεί προορισμός στο σύστημα πλοήγησης.
P6-22w22-BEV-Red battery
Όταν η αυτονομία του αυτοκινήτου μειωθεί στα 20 km, το χρώμα του συμβόλου της μπαταρίας δίπλα στον δείκτη μπαταρίας αλλάζει σε κόκκινο και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Χαμηλή στάθμη μπαταρίαςΘέλετε να βρεθεί σταθμός φόρτισης;.
P6-22w04-BEV-Filled amber turtoise
Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται ένα πορτοκαλί σύμβολο χελώνας στο επάνω μέρος της οθόνης οδηγού.
P6-22w04-BEV-Amber battery two bars
Το μήνυμα Μειωμένη ισχύς λόγω χαμηλού φορτίου μπαταρίας εμφανίζεται μαζί με ένα πορτοκαλί σύμβολο μπαταρίας. Αν το σύμβολο της χελώνας δεν είχε εμφανιστεί νωρίτερα, θα εμφανιστεί στην οθόνη του οδηγού μαζί με αυτό το μήνυμα.
P6-22w04-BEV-White empty battery
Το μήνυμα Άδεια μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρ. εμφανίζεται μαζί με ένα σύμβολο άδειας μπαταρίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία

Εκτός από το ιστορικό των δεδομένων μετακίνησης, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία. Η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία επιτυγχάνεται υπό εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες όταν όλοι οι παράγοντες επιδρούν θετικά.

Ενδεικτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία:

 • ταχύτητα
 • ρυθμίσεις συστήματος κλιµατισµού
 • μορφολογία του εδάφους
 • προκαταρκτικός κλιματισμός
 • ελαστικά και πίεση ελαστικών
 • κυκλοφοριακές συνθήκες
 • θερμοκρασία και καιρικές συνθήκες
 • οδικές συνθήκες.

Αυτονομία σε χαμηλές θερμοκρασίες

P6-22w22-BEV-Cold battery

Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, υπάρχει κίνδυνος η μπαταρία να κρυώσει υπερβολικά, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εμβέλεια. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού αν η θερμοκρασία της μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά. Αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, υπάρχει κίνδυνος η αυτονομία του να μειωθεί δραματικά. Για να αποφύγετε τη σημαντική μείωση της αυτονομίας μετά από στάθμευση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το αυτοκίνητο πρέπει να φορτίζεται ενώ είναι σταθμευμένο.

Αυτονομία βάσει ταχύτητας και εξωτερικής θερμοκρασίας

P5P6-2017-Reach and speed graph
 1. P5-Icon red circle 120 °C (68 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών απενεργοποιημένο.
 2. P5-Icon red circle 220 °C (68 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών ενεργοποιημένο.
 3. P5-Icon red circle 335 °C (95 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών ενεργοποιημένο.
 4. P5-Icon red circle 4-10 °C (14 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών ενεργοποιημένο.

Το διάγραμμα δείχνει κατά προσέγγιση τη σχέση μεταξύ σταθερής ταχύτητας και αυτονομίας.

Σύμφωνα με το γράφημα, όσο χαμηλότερη είναι η ταχύτητα τόσο μεγαλύτερη η αυτονομία. Η αυτονομία επηρεάζεται επίσης από την εξωτερική θερμοκρασία, που σημαίνει ότι, όταν επικρατούν πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η αυτονομία είναι μικρότερη.

Οι γραμμές 1 και 2 δείχνουν κατά προσέγγιση τη διαφορά στην αυτονομία που επηρεάζεται από τις λειτουργίες του κλιματισμού. Η απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού είναι επωφελής για την αυτονομία.