Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Επιλέξτε την κατάλληλη σχέση ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί το αυτοκίνητο.

Αλλαγή σχέσης

Για να αλλάξετε σχέση, πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο, για να μπορέσετε να αλλάξετε σχέση.

 Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ D/R σε πολύ χαμηλή ταχύτητα χωρίς να πατάτε το πεντάλ φρένων, για να διευκολυνθείτε κατά τη στάθμευση για παράδειγμα.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

P6-2037-XC40BEV-Gear shifter and gear shift modes

Η οθόνη του οδηγού δείχνει ποια σχέση χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τρεις διαφορετικές σχέσεις και ένα κουμπί για το χειρόφρενο:

R, N, D ή το κουμπί P για το χειρόφρενο.

Χειρόφρενο – P

P6-2037-XC40BEV-Parking brake button
Πατήστε το κουμπί.
Η λυχνία στην οθόνη του οδηγού ανάβει, όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο για το χειρόφρενο είναι αναμμένο όταν πρόκειται να βγείτε από το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορεί να κλειδωθεί το αυτοκίνητο και να οπλιστεί ο συναγερμός.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί.

Το αυτοκίνητο τότε φρενάρει απότομα με το ποδόφρενο. Η πέδηση διακόπτεται όταν αφήσετε το κουμπί ή αν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.

 Σημείωση

Όταν είναι ενεργή ή πέδηση έκτακτης ανάγκης σε υψηλές ταχύτητες, ηχεί ένα σήμα.

Όπισθεν - R

Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Μετακινήστε τον μοχλό τέρμα εμπρός.
Το αυτοκίνητο τώρα μπορεί να κινηθεί με την όπισθεν.

Νεκρά - N

Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Μετακινήστε τον μοχλό μία θέση μπροστά και μία θέση πίσω.
Το αυτοκίνητο τώρα κυλά ελεύθερα όταν δεν πατάτε το πεντάλ φρένων.

Θέση οδήγησης - D

Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Μετακινήστε τον μοχλό τέρμα πίσω.
Τώρα μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

 Σημαντικό

Η εκκίνηση του αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή αν το καλώδιο φόρτισης παραμένει συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένο και το πορτάκι φόρτισης είναι κλειστό, για να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.