Συστήματα μετάδοσης κίνησης

Το ηλεκτρομοτέρ του αυτοκινήτου κινεί το αυτοκίνητο.

P6-2317-C40BEV-Drive system
  1. P5-Icon red circle 1Ηλεκτρομοτέρ – Το ηλεκτρομοτέρ του αυτοκινήτου του δίνουν κίνηση και ανακυκλώνει την ενέργεια πέδησης για να δημιουργηθεί ηλεκτρική ενέργεια.
  2. P5-Icon red circle 2Μπαταρία υψηλής τάσης – το αυτοκίνητο διαθέτει μία μπαταρία υψηλής τάσης. Ο ρόλος της μπαταρίας υψηλής τάσης είναι να αποθηκεύει την ενέργεια. Λαμβάνει ενέργεια κατά τη φόρτιση από το ηλεκτρικό δίκτυο και κατά την πέδηση με ανάκτηση ισχύος.
  3. P5-Icon red circle 3Ηλεκτρομοτέρ1 – Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο ηλεκτρομοτέρ που του δίνουν κίνηση και ανακτούν την ενέργεια πέδησης για να δημιουργηθεί ηλεκτρική ενέργεια.
  4. P5-Icon red circle 4Μπαταρία 12 V – Το αυτοκίνητο διαθέτει μια μπαταρία 12 V που ενεργοποιεί τα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου και τροφοδοτεί με ισχύ τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο αυτοκίνητο.
  1. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα με δύο ηλεκτρομοτέρ.