Αποσύνδεση της εφαρμογής Volvo Cars* από το αυτοκίνητο

Πριν από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Volvo Cars, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει αποσυνδεθεί από το αυτοκίνητο και ότι η κυριότητα του αυτοκινήτου σας έχει τερματιστεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο στην εφαρμογή. Αν η εφαρμογή Volvo Cars διαγραφεί απλώς, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα κατά τη σύνδεση με το αυτοκίνητο στο μέλλον.

Τερματισμός κυριότητας στην εφαρμογή Volvo Cars

Αν πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, η κυριότητα του αυτοκινήτου και η σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή Volvo Cars και το αυτοκίνητο πρέπει να τερματιστούν μέσω του λογαριασμού του διαχειριστή στην εφαρμογή. Αν δεν έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας και εξηγήστε ότι θέλετε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας.

Για να τερματίσετε την κυριότητα και να καταργήσετε τη σύνδεση:
Μεταβείτε στην επιλογή Συνδεδεμένα αυτοκίνητα στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Profile.
Επιλέξτε το σχετικό αυτοκίνητο.
Πατήστε στην επιλογή Δεν κατέχω πλέον αυτό το Volvo και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.
Το ιστορικό του χρήστη και άλλοι λογαριασμοί χρήστη θα διαγραφούν μόλις τερματίσετε την κατοχή σας. Επιπλέον, εκτελείται αυτόματα επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο αυτοκίνητο έτσι, ώστε τα προφίλ, τα δεδομένα χρήστη, τα συνδεδεμένα κλειδιά και οι προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ., να καταργηθούν.

Το Volvo ID είναι προσωπικό και για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να αλλαχτεί ή να διαγραφεί αν το αυτοκίνητο πωληθεί.

Απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας, αν θέλετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας να διαγραφούν από το σύστημα του επίσημου διανομέα.

Αποσύνδεση του συνδεδεμένου τηλεφώνου από το αυτοκίνητο

Μπορείτε να αποσυνδέσετε ένα τηλέφωνο από το αυτοκίνητο είτε από την εφαρμογή Volvo Cars είτε από την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να δουν και να αποσυνδέσουν όλα τα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα στο αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να δουν και να αποσυνδέσουν μόνο το δικό τους τηλέφωνο.

Μέσω της εφαρμογής Volvo Cars

Μεταβείτε στην επιλογή Συνδεδεμένα αυτοκίνητα στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Profile.
Επιλέξτε το σχετικό αυτοκίνητο.
Πατήστε Αποσύνδεση δίπλα στη μονάδα που θέλετε να αποσυνδέσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Από την κεντρική οθόνη

Μεταβείτε στο μενού iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Συσκευές με την εφαρμογή Volvo Cars.
Πατήστε στο τηλέφωνο που θέλετε να αποσυνδέσετε και επιλέξτε Κατάργηση σύζευξης αυτού του τηλεφώνου.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.