Αναδίπλωση πλάτης πίσω καθισμάτων

Η πλάτη του πίσω καθίσματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα δύο μέρη μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα εμπρός μεμονωμένα.

 Προειδοποίηση

  • Ρυθμίστε το κάθισμα και ασφαλίστε το πριν οδηγήσετε. Προσέχετε όταν ρυθμίζετε το κάθισμα. Η ανεξέλεγκτη ή απρόσεκτη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς λόγω παγίδευσης.
  • Όταν φορτώνετε μακριά αντικείμενα, πρέπει πάντοτε να τα προσδένετε καλά για να αποφευχθεί τραυματισμός και ζημιά σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
  • Πρέπει πάντοτε να θέτετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας και να τραβάτε το χειρόφρενο κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του αυτοκινήτου.
  • Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P για να μη μετακινηθεί ακούσια.

 Σημαντικό

Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο πίσω κάθισμα όταν πρόκειται να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος. Επίσης, οι ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένες στην πόρπη τους. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επένδυση του πίσω καθίσματος.

 Σημαντικό

Το υποβραχιόνιο* για το μεσαίο κάθισμα πρέπει να είναι ανεβασμένο για να μπορέσετε να κατεβάσετε το κάθισμα.

Το διαμπερές άνοιγμα φόρτωσης* στο πίσω κάθισμα πρέπει να είναι κλειστό κατά την αναδίπλωση.

 Σημείωση

Μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός και να ρυθμίσετε τις πλάτες των καθισμάτων προς τα πάνω, για να μπορέσετε να αναδιπλώσετε εντελώς τις πλάτες των πίσω καθισμάτων προς τα εμπρός.

Αναδίπλωση της πλάτης καθίσματος

Για να διευκολυνθείτε κατά την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο και τουλάχιστον μία πίσω πόρτα ανοικτή.

P6-1817-XC40-Folding rear seat manually from back seat

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επιβάτες ή αντικείμενα στα πίσω καθίσματα.

P5-Icon red arrow 1

Κατεβάστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος χειροκίνητα.

P5-Icon red arrow 2

Τραβήξτε προς τα εμπρός τις λαβές που βρίσκονται στην πλάτη του αριστερού και του δεξιού καθίσματος του αυτοκινήτου, για να αναδιπλωθεί η αριστερή και η δεξιά πλάτη του διαιρούμενου πίσω καθίσματος αντίστοιχα.

Η πλάτη του καθίσματος απασφαλίζει και πρέπει να την κατεβάσετε χειροκίνητα στην οριζόντια θέση.

Ανάκλιση της πλάτης του καθίσματος

Η επαναφορά της πλάτης του καθίσματος στην όρθια θέση πραγματοποιείται χειροκίνητα:
Μετακινήστε την πλάτη του καθίσματος προς τα πάνω/πίσω.
Πιέστε την πλάτη του καθίσματος μέχρι να ασφαλίσει.
Ανεβάστε τα προσκέφαλα χειροκίνητα.
Αν είναι απαραίτητο, ανεβάστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος.

 Προειδοποίηση

Όταν έχετε επαναφέρει την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση, ο κόκκινος δείκτης δεν πρέπει να φαίνεται. Εάν εμφανίζεται, σημαίνει ότι η πλάτη του καθίσματος δεν έχει ασφαλίσει στη θέση της.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα έχουν ασφαλίσει σωστά μετά την επαναφορά στην όρθια θέση.

Τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα όταν κάθονται επιβάτες σε οποιοδήποτε από τα πίσω καθίσματα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.