Ρύθμιση του ηλεκτροκίνητου* μπροστινού καθίσματος

Ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που θέλετε, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό τμήμα της έδρας του καθίσματος. Για να ενεργοποιήσετε τη στήριξη οσφυϊκής χώρας*, πατήστε το κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων.

P6-1817-CMA-XC40-Power front seat
  1. P5-Icon red circle 1Για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας, πατήστε το κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω.
  2. P5-Icon red circle 2Για να ανυψώσετε/κατεβάσετε το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος, ρυθμίστε το χειριστήριο πάνω/κάτω.
  3. P5-Icon red circle 3Για να ανυψώσετε/κατεβάσετε το κάθισμα, ρυθμίστε το χειριστήριο πάνω/κάτω.
  4. P5-Icon red circle 4Για να μετακινήσετε το κάθισμα προς τα εμπρός/πίσω, ρυθμίστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.
  5. P5-Icon red circle 5Για να αλλάξετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος, ρυθμίστε το χειριστήριο εμπρός/πίσω.

Μπορείτε να κάνετε μόνο μία ρύθμιση (εμπρός/πίσω/επάνω/κάτω) κάθε φορά.

Οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων δεν μπορούν να αναδιπλωθούν τέρμα μπροστά.

P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
  1. P5-Icon red circle 1Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το ύψος των προσκέφαλων, πιέζοντας το κουμπί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.