Παιδική ασφάλεια

Τα παιδιά πρέπει πάντοτε να κάθονται δεμένα, όταν μετακινούνται με το αυτοκίνητο.

Η Volvo διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας παιδιών (παιδικά καθίσματα και συστήματα πρόσδεσης) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τοποθέτηση στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ασφαλείας παιδιών της Volvo, επιτυγχάνετε καλές συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης του παιδιού με το αυτοκίνητο. Επιπλέον, ο εξοπλισμός ασφαλείας παιδιών εφαρμόζει σωστά και είναι εύχρηστος.

Ο εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί επιλέγεται συνυπολογίζοντας το βάρος τη σωματική διάπλαση του παιδιού.

Η Volvo συνιστά τα παιδιά να ταξιδεύουν σε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω μέχρι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλικία, τουλάχιστον μέχρι 4 ετών, και στη συνέχεια σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός μέχρι να φτάσουν σε ύψος 140 cm (4 ft 7 in.).

 Σημείωση

Οι νομικές διατάξεις για τον τύπο παιδικού καθίσματος που πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά διαφορετικής ηλικίας και ύψους διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ελέγξτε τι προβλέπει η νομοθεσία.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας για παιδιά, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Αν έχετε απορίες κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού ασφαλείας για παιδιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σαφέστερες οδηγίες.

Τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και ύψους, πρέπει να κάθονται στο αυτοκίνητο σωστά ασφαλισμένα. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να κάθονται στην αγκαλιά των επιβατών.