Πέδηση σε στάση

Πέδηση σε στάση (Hold) σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να αφήσει το πεντάλ φρένων ενώ η πέδηση εξακολουθεί να επενεργεί, όταν το αυτοκίνητο σταματήσει σε φανάρι ή σε διασταύρωση για παράδειγμα.

Ενεργοποίηση της πέδησης σε στάση (Hold)

Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα σε στάση, αν επιλέξετε στη θέση D ή R και
  • Το One Pedal Drive έχει οριστεί ως Ενεργ. ή Αυτόματα.
  • το αυτοκίνητο διατρέχει κίνδυνο να μετακινηθεί.
ή
  • Το One Pedal Drive έχει οριστεί ως Ανενεργ.
  • το αυτοκίνητο παραμένει σε στάση με το πεντάλ φρένων και το πεντάλ στη συνέχεια πατηθεί περισσότερο.

Απενεργοποίηση της πέδησης σε στάση (Hold)

Η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ο οδηγός επιλέξει μια σχέση και ξεκινήσει πατώντας το πεντάλ γκαζιού.

 Σημείωση

Η πέδηση σε στάση απενεργοποιείται επίσης όταν ο οδηγός μετακινήσει τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά.
Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα
  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας.
  • όταν ο/η οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας ή/και ανοίξει την πόρτα του οδηγού.
  • αν η λειτουργία ενεργοποιηθεί και το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταματημένο για λίγο (περίπου 5–10 λεπτά).

Η λειτουργία πέδησης σε στάση (Hold) μπορεί επίσης να μεταβεί στη λειτουργία χειρόφρενου σε άλλες περιπτώσεις.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-2037-iCup-Hold function symbol
Η λυχνία ανάβει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία πέδησης σε στάση (Hold) και συγκρατεί το αυτοκίνητο ακίνητο. Λάβετε υπόψη σας ότι η λειτουργία πέδησης σε στάση (Hold) μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να ανάψει η λυχνία.
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol
Η λυχνία ανάβει όταν η λειτουργία χρησιμοποιεί το χειρόφρενο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημένο.