Άνοιγμα και κλείσιμο του καπό κινητήρα

Μπορείτε να ανοίξετε το καπό του κινητήρα χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή στον χώρο επιβατών και μια χειρολαβή κάτω από το μπροστινό άκρο του καπό. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες για το κλείσιμο και να βεβαιώνεστε ότι το καπό του κινητήρα έκλεισε καλά αν το ανοίξατε.

Ανοίξτε το καπό του κινητήρα

P6-1746-XC40-Opening hood from inside
P5-Icon red arrow 1Τραβήξτε τη λαβή δίπλα στα πεντάλ για να απασφαλίσει το καπό κινητήρα από την εντελώς κλειστή θέση του.
P6-C40-2139-Exterior bonnet clasp
P5-Icon red arrow 2Μετακινήστε τη λαβή κάτω από το καπό του κινητήρα προς τα πάνω για να απασφαλίσει το μάνταλο και ανεβάστε το καπό.

 Σημαντικό

Λασκάρετε τα πάνελ γύρω από τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό του κινητήρα μόνο αν οι οδηγίες στο εγχειρίδιο κατόχου αναφέρουν ρητά ότι αυτό είναι απαραίτητο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε περίπτωση προβλήματος ή αν απαιτείται συντήρηση – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση - το καπό δεν έχει κλείσει

P6-2037-General warning triangle

Ως ένδειξη ότι το καπό του κινητήρα είναι ανοικτό, εμφανίζεται μια προειδοποιητική λυχνία και μια εικόνα στην οθόνη του οδηγού και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

 Σημείωση

Αν στο αυτοκίνητο εμφανιστεί ένδειξη ότι το καπό του κινητήρα είναι ανοικτό παρότι είναι καλά κλειστό – ανοίξτε το καπό του κινητήρα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να το κλείσετε ξανά. Επισκεφθείτε ένα συνεργείο αν το μήνυμα παραμένει – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Κλείστε το καπό του κινητήρα

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα του κινητήρα δεν εμποδίζεται όταν κλείνει, για να αποφύγετε τη ζημιά λόγω σύνθλιψης.

Κατεβάστε το καπό του κινητήρα μέχρι να φτάσει στο μάνδαλο.

P6-2139-Closing bonnet
Πιέστε προς τα κάτω το καπό του κινητήρα και με τα δύο χέρια, για να κλείσει εντελώς. Ασκήστε πίεση μόνο στο μπροστινό άκρο του καπό του κινητήρα, πάνω από τη μάσκα του ψυγείου. Μην ασκείτε πίεση στις πλευρές του καπό του κινητήρα.
Πρέπει να ακούσετε το καπό του κινητήρα να ασφαλίζει με έναν ήχο και στις δύο πλευρές.
Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα έχει ασφαλίσει καλά και ότι δεν είναι ελαφρώς ανοικτό.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην οδηγείτε με το καπό του κινητήρα ανοικτό.

Ελέγξτε σχολαστικά για να βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα έχει κλείσει καλά, αφότου άνοιξε.

Αν στο αυτοκίνητο εμφανιστεί προειδοποίηση ή ένδειξη ότι το καπό του κινητήρα είναι ανοικτό, ή αν κάτι άλλο υποδηλώνει ότι δεν είναι εντελώς κλειστό – σταματήστε αμέσως και κλείστε το καλά.