Πρόγραμμα απεικόνισης για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης εμφανίζει τα οδικά σήματα με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το σήμα και την κατάσταση. Οι παρακάτω εικόνες είναι ενδεικτικές.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες αγορές.

Px-21w22-iCup-Road Sign Information example (EU)
Παράδειγμα1 πληροφοριών ορίου ταχύτητας που ανιχνεύθηκε.

Όταν η λειτουργία ανιχνεύσει ένα οδικό σήμα υποχρεωτικού ορίου ταχύτητας, το σήμα εμφανίζεται ως σύμβολο στην οθόνη του οδηγού.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει χαρτογραφικό υλικό*, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες για την ταχύτητα από τον χάρτη, που σημαίνει ότι στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζονται ή να αλλάζουν οι πληροφορίες για το όριο ταχύτητας χωρίς να έχετε περάσει από σήμα ορίου ταχύτητας.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Εκτός από το σύμβολο ορίου ταχύτητας, μπορεί να εμφανιστεί επίσης ένα πρόσθετο σήμα, όπως "απαγορεύεται η προσπέραση".

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Κατά την είσοδο σε σημείο που υπάρχουν απαγορευτικά σήματα, ή όταν το απαγορευτικό επιβεβαιωθεί με ένα σήμα και δεδομένα χάρτη, ο/η οδηγός προειδοποιείται από ένα σύμβολο που αναβοσβήνει στην οθόνη του οδηγού και μια ηχητική προειδοποίηση.2

Όριο ταχύτητας ή τέλος αυτοκινητοδρόμου

Όταν η λειτουργία ανιχνεύσει "έμμεσο σήμα ορίου ταχύτητας" που δηλώνει το τέλος του τρέχοντος ορίου ταχύτητας – π.χ. στο τέλος ενός αυτοκινητόδρομου – στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα σύμβολο με το αντίστοιχο οδικό σήμα.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει χαρτογραφικό υλικό*, τα άμεσα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται κανονικά – τα έμμεσα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται μόνο αν στα δεδομένα του χάρτη δεν συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Παράδειγμα έμμεσου σήματος ορίου ταχύτητας:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Τέλος όλων των εμποδίων.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

Το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού σβήνει λίγο μετά και ανάβει ξανά την επόμενη φορά που περάσετε από ένα σήμα ορίου ταχύτητας.

Αλλαγμένο όριο ταχύτητας

Όταν περνάτε ένα σήμα ορίου ταχύτητας όταν αλλάζει ένα όριο ταχύτητας στην οθόνη οδηγού εμφανίζεται ένα σύμβολο με το αντίστοιχο σήμα κυκλοφορίας.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Παράδειγμα σήματος ορίου ταχύτητας.

Το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού σβήνει λίγο μετά και ανάβει ξανά την επόμενη φορά που περάσετε από ένα σήμα ορίου ταχύτητας.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει χαρτογραφικό υλικό*, τα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού όταν στα δεδομένα του χάρτη συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, ακόμη κι αν δεν περάσετε από κάποιο άμεσο σήμα ορίου ταχύτητας. Αν τα δεδομένα χάρτη δεν περιέχουν πληροφορίες, το σήμα σβήνει μετά από λίγο.

Πρόσθετα σήματα

P5-1507-Road Sign Information, example of signs
Παραδείγματα πρόσθετων σημάτων.

Ορισμένες φορές, για τον ίδιο δρόμο υπάρχουν σήματα με διαφορετικά όρια ταχύτητας - τότε ένα πρόσθετο σήμα δείχνει σε ποιες περιπτώσεις ισχύουν τα διαφορετικά όρια ταχύτητας. Το τμήμα του δρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για ατυχήματα όταν βρέχει ή/και όταν επικρατεί ομίχλη, για παράδειγμα.

Ένα πρόσθετο σήμα σχετικά με τη βροχή εμφανίζεται μόνο αν οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ βρίσκονται σε λειτουργία.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Ορισμένες ταχύτητες ισχύουν μόνο μετά από π.χ. μια συγκεκριμένη απόσταση σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Η προσοχή του οδηγού εφιστάται στην περίσταση μέσω ενός συμβόλου πρόσθετου σήματος κάτω από το σύμβολο που δείχνει την ταχύτητα.

Σήμα για "Σχολείο" και "Παιδότοπο"

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for "School" and "Children at play"

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανιστεί ένα σήμα για Σχολείο ή Παιδιά που παίζουν, αν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Τα οδικά σήματα εξαρτώνται από την εκάστοτε αγορά - οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες είναι απλώς ενδεικτικές.
  3. 2 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.