Επιλογή και ενεργοποίηση των λειτουργιών του Cruise control

Για μια ειδική προτίμηση στη λειτουργία του Cruise control, μπορείτε να την επιλέξετε στην κεντρική οθόνη πριν την ενεργοποιήσετε από το κουμπί στο τιμόνι. Αυτό ισχύει για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control (CC1), το Pilot Assist* και το Adaptive Cruise Control*.

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε στην Οδήγηση και ενεργοποιήστε τη λειτουργία που θέλετε.
Όταν η λειτουργία που θέλετε είναι επιλεγμένη – πατήστε το κουμπί P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 στο τιμόνι για να ενεργοποιηθεί.
Το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού ανάβει – η λειτουργία εκκινείται και η τρέχουσα ταχύτητα αποθηκεύεται ως η ανώτατη ταχύτητα.
Αν η λειτουργία έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής – πατήστε το κουμπί P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 στο τιμόνι για να την επανενεργοποιήσετε.
Ανάβουν οι ενδείξεις του Cruise control στην οθόνη του οδηγού – το αυτοκίνητο τότε συνεχίζει να κινείται με την ταχύτητα που είχε αποθηκευτεί την τελευταία φορά.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow στο τιμόνι για εναλλαγή μεταξύ Pilot Assist* και Adaptive Cruise Control*.
Για να επενεργεί πάντοτε η λειτουργία Pilot Assist κατά την ενεργοποίηση των λειτουργιών του Cruise control για κάθε νέο κύκλο οδήγησης:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Οδήγηση.
Ενεργοποιήστε την Pilot Assist ως προεπιλογή.

 Προειδοποίηση

Το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει αισθητά, όταν πατήσετε το κουμπί P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 στο τιμόνι για να ανακτηθεί η ταχύτητα.

Κριτήρια

Για να εκκινηθεί οποιαδήποτε από τις λειτουργίες, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Ρυθμιστής ταχύτητας και αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

 • Ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία.
 • Η μικρότερη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αποθηκευτεί είναι 30 km/h (20 mph).

Cruise control

 • Για να τεθεί σε λειτουργία το Cruise control από την κατάσταση αναμονής, η τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι 30 km/h (20 mph) ή μεγαλύτερη.

Adaptive Cruise Control

 • Η ζώνη ασφαλείας του οδηγού πρέπει να είναι προσδεδεμένη και η πόρτα του οδηγού κλειστή.
 • Πρέπει να υπάρχει ένα όχημα (το "όχημα στόχος") σε λογική απόσταση μπροστά από το αυτοκίνητο ή η τρέχουσα ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 15 km/h (9 mph).

Pilot Assist

 • Η ζώνη ασφαλείας του οδηγού πρέπει να είναι προσδεδεμένη και η πόρτα του οδηγού κλειστή.
 • Οι διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι ευκρινείς και να ανιχνεύονται από το αυτοκίνητο.
 • Πρέπει να υπάρχει ένα όχημα (το "όχημα στόχος") σε λογική απόσταση μπροστά από το αυτοκίνητο ή η τρέχουσα ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 15 km/h (9 mph).
 • Η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140 km/h (87 mph).
 • Ο/Η οδηγός πρέπει να έχει τα χέρια του/της στο τιμόνι.
 1. 1 Cruise Control
 2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.