Απενεργοποίηση των λειτουργιών του Cruise control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του Cruise control χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στο τιμόνι. Η λειτουργία τότε τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Αυτό ισχύει για τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL1), τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας (ASL2), το Cruise control (CC3) και το Pilot Assist*.

Πατήστε το κουμπί P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 στο τιμόνι.
Το σύμβολο και οι ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού σβήνουν – η επιλεγμένη λειτουργία Cruise control τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Όταν επιλέξετε μια διαφορετική λειτουργία στην κεντρική οθόνη, το σύμβολο της οθόνης οδηγού και ο δείκτης που επισημαίνει μια λειτουργία που είχε επιλεγεί προηγουμένως σταματούν να εμφανίζονται – η καθορισμένη/αποθηκευμένη μέγ. ταχύτητα τότε διαγράφεται.

 Προειδοποίηση

Με τις λειτουργίες του Cruise control σε κατάσταση αναμονής, ο/η οδηγός πρέπει να παρέμβει και να ρυθμίσει τόσο την ταχύτητα όσο και την απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.
  1. 1 Speed Limiter
  2. 2 Automatic Speed Limiter
  3. 3 Cruise Control
  4. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.