Κλείδωμα τιμονιού

Κλείδωμα τιμονιού1 καθιστά δύσκολη τη διεύθυνση του αυτοκίνητου αν, για παράδειγμα, κλαπεί. Μπορεί να ακούσετε έναν μηχανικό θόρυβο κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του τιμονιού.

Ενεργοποίηση της κλειδαριάς τιμονιού

Η κλειδαριά του τιμονιού ενεργοποιείται όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο απ' έξω και το αυτοκίνητο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Αν αφήσετε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, η κλειδαριά του τιμονιού θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγο.

Απενεργοποίηση της κλειδαριάς τιμονιού

Η κλειδαριά του τιμονιού απενεργοποιείται όταν ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο απ' έξω. Αν το αυτοκίνητο δεν είναι κλειδωμένο, η κλειδαριά του τιμονιού θα απενεργοποιηθεί αν το κλειδί βρίσκεται μέσα στον χώρο επιβατών και το αυτοκίνητο εκκινηθεί.

  1. 1 Το κλείδωμα του τιμονιού δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές και εκδόσεις.