Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ο Βοηθός Google σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον φωνητικό χειρισμό για να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες μέσα στο αυτοκίνητο ή, για παράδειγμα, να ζητήσετε άλλες πληροφορίες όπως το δελτίο καιρού.

Έναρξη του Βοηθού Google

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι να ενεργοποιήσετε τον Βοηθό Google, ως εξής:

  • εκφωνώντας τη φωνητική εντολή "Ok Google" ή "Hey Google"1
  • πατώντας στιγμιαία το κουμπί στο τιμόνι για τον φωνητικό χειρισμό P5–1507–Voice control button
  • πατώντας στο μικρόφωνο στην κεντρική οθόνη iCup-2037-Google Assistant microphone icon.

Το σύστημα δείχνει ότι είναι ενεργό και ότι σας ακούει μέσω ενός σύντομου ηχητικού σήματος2 και μιας επιβεβαίωσης με γραφική απεικόνιση στην κεντρική οθόνη.

Παράδειγμα χειρισμού μέσω φωνητικής αναγνώρισης

Μετά την έναρξη του συστήματος, μπορείτε να εκφωνήσετε διάφορα αιτήματα μιλώντας ελεύθερα. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον φωνητικό χειρισμό.

  • "Πλοήγηση έως το σπίτι" – Εμφανίζει μια περιγραφή της διαδρομής μέχρι τη διεύθυνση που έχει αποθηκευτεί στους Maps ως διεύθυνση κατοικίας για τον λογαριασμό Google που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.
  • "Διάβασε τα μηνύματά μου" – Εκφωνεί τα μηνύματα κειμένου που έχουν σταλεί στο τηλέφωνο.
  • "Αύξηση της θερμοκρασίας" – Αυξάνει τη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών.
  • "Αναπαραγωγή μουσικής" – Αναπαράγει μουσική στην επιλεγμένη εφαρμογή (πολυ)μέσων.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με έναν λογαριασμό Google, ο Βοηθός είναι πιο εξατομικευμένος όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, μπορείτε να καλέσετε επαφές που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση contacts.google.com ή ρωτήσετε για καταχωρίσεις στο Ημερολόγιο Google.

 Σημείωση

Ο Βοηθός Google δεν είναι ακόμη διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες. Διαβάστε περισσότερα στη διεύθυνση support.google.com για τη διαθεσιμότητα ή, αν είναι εφικτό, δοκιμάστε με μια άλλη γλώσσα.

 Σημείωση

Οι οδηγίες παραπάνω αποτελούν γενική περιγραφή και αφορούν σε τρίτους προμηθευτές. Η διαθεσιμότητα, η διαδικασία και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφέρουν.
  1. 1 Η εντολή "Hey Google" λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες γλώσσες.
  2. 2 Όταν πείτε μια φωνητική εντολή για την έναρξη του συστήματος, θα ακούσετε το ηχητικό σήμα μόνο αν σταματήσετε και δεν συνεχίσετε με το αίτημά σας.