Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού

Ο κλιματισμός ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα όπως είναι απαραίτητο.

Όταν ενεργοποιηθεί ο κλιματισμός, το σύστημα κλιματισμού ελέγχει αυτόματα την έναρξη και τον τερματισμό λειτουργίας ανάλογα με την περίπτωση.

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
P6-XC40BEV-2037-Climate-Button AC
Πατήστε στο κουμπί του συστήματος κλιματισμού.
Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Κλείστε όλα τα παράθυρα και την πανοραμική οροφή* για την καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος κλιματισμού.

 Σημείωση

Η ενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού δεν είναι εφικτή όταν ο διακόπτης του ανεμιστήρα βρίσκεται στη θέση Απενεργοποίηση.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα