Οδήγηση με ρυμουλκούμενο

Όταν οδηγείτε με τρέιλερ, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας σχετικά με τον κοτσαδόρο, το τρέιλερ και την τοποθέτηση του φορτίου στο τρέιλερ.

Το ωφέλιμο φορτίο εξαρτάται από το απόβαρο του αυτοκινήτου. Το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου μειώνεται κατά το συνολικό βάρος των επιβατών και όλων των αξεσουάρ, π.χ. του κοτσαδόρου.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου.

  • Ο κοτσαδόρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου.
  • Τοποθετήστε το φορτίο στο τρέιλερ έτσι, ώστε το βάρος στον κοτσαδόρο να είναι σύμφωνο με το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου. Το φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου υπολογίζεται ως μέρος του ωφέλιμου φορτίου του αυτοκινήτου.
  • Φουσκώστε τα ελαστικά στη συνιστώμενη πίεση για οδήγηση με πλήρες φορτίο.
  • Το ηλεκτρομοτέρ καταπονείται περισσότερο από ό,τι συνήθως κατά την οδήγηση με τρέιλερ.
  • Μη ρυμουλκείτε βαρύ ρυμουλκούμενο, όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Περιμένετε μέχρι να διανύσει τουλάχιστον 1000 km (620 μίλια).
  • Τηρείτε την κείμενη νομοθεσία για τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και το μέγιστο βάρος.
  • Διατηρήστε χαμηλή ταχύτητα κατά την οδήγηση με ρυμουλκούμενο σε μεγάλη, απότομη ανηφόρα.
  • Αποφεύγετε την οδήγηση με ρυμουλκούμενο σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 12 %.
  • Το Rear Auto Brake πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί, πριν οδηγήσετε με τρέιλερ.

Βάρος ρυμουλκούμενου

 Προειδοποίηση

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες για φορτία τρέιλερ. Διαφορετικά, μπορεί να είναι δύσκολο να ελέγξετε το αυτοκίνητο και το τρέιλερ σε περίπτωση απότομων ελιγμών και κατά την πέδηση.

 Σημείωση

Τα επίσημα μέγιστα φορτία τρέιλερ είναι αυτά που επιτρέπονται από τη Volvo. Η εκάστοτε εθνική νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας μπορεί να περιορίζει ακόμη περισσότερο τα φορτία τρέιλερ και τις ταχύτητες κίνησης. Ο κοτσαδόρος μπορεί να έχει πιστοποιηθεί για ρυμούλκηση φορτίων μεγαλύτερων από αυτά που μπορεί να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο.

Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές

Υπό ορισμένες περιστάσεις μπορεί να υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης κατά τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης στο ηλεκτρομοτέρ και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Αφήστε το πεντάλ φρένων.

Ακινητοποιείτε τους τροχούς με τάκους, όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο με ρυμουλκούμενο σε επικλινή επιφάνεια.

Εκκίνηση σε επικλινές έδαφος

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Επιλέξτε τη σχέση D ή R και επιταχύνετε.
Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει. Τώρα μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.