Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για την ανακυκλοφορία αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν ο χρονοδιακόπτης ανακυκλοφορίας αέρα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, η ανακυκλοφορία αέρα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά.

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Icon three dots horizontal
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε από την επιλογή Χρονοδιακόπτης ανακυκλοφορίας για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης για την ανακυκλοφορία αέρα.