Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το χειρόφρενο έχει ενεργοποιηθεί όταν σταθμεύετε σε επικλινή επιφάνεια.

Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο στραμμένο προς την ανωφέρεια του δρόμου:

  • Στρέψτε τους τροχούς αντίθετα από το κράσπεδο.

Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο στραμμένο προς την κατωφέρεια του δρόμου:

  • Στρέψτε τους τροχούς προς το κράσπεδο.

 Προειδοποίηση

Αποφεύγετε τη στάθμευση σε ανηφορικό έδαφος όταν επικρατούν χειμερινές οδικές συνθήκες, διότι υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης του αυτοκινήτου.